, . .

, , 14 14 . .

, , , . . . . .

, . . , .

, , , "" , , , .

. .

-07 -77

, , , . - : . - , , 906.

. , , , . , , , , .

, , . . - , .

. . 6 , .

, .

. 3 : .

-67 -

. 50 . . , .

, , Mk7 No.

. , . .

. , - 40 . . , .

  1. Saughy

    , , , 40 , .